Aanvragen nieuwsbrief: nieuwsbrief@hulpvoorhelpers.nl

  Waar staat Hulp voor Helpers voor?

Het doel van Hulp voor Helpers is het, in de meest brede zin van het woord, ondersteunen van werkers, initiatieven en organisaties in Nederland en de wereld. De ondersteuning gaat naar kleinschalige projecten waarbij een vrijwillige achterban persoonlijk betrokken kan zijn bij het project of werk. Naast financiële ondersteuning is gebed en betrokkenheid bij de werkers van groot belang.

De activiteiten en projecten zijn gericht op het algemeen belang. Daarbij staat voor ogen het, waar maar enigszins mogelijk, bestrijden van armoede en bevorderen van gerechtigheid.

Primaire doelgroepen: kinderen en jongeren. Waar mogelijk door scholing, scholing, scholing… Door middel van eigenaarschap, betrokkenheid en inzet van mensen uit de desbetreffende landen zelf; de zogenaamde Helpers.

Wij staan open voor nieuwe initiatieven, vrijwilligers en extra bestuursleden.

De lopende projecten:

 • Ondersteunen (bij)scholingsprojecten.
  • Schoolproject Roemenië (gestart in 1998 – heden). Gericht op toegang krijgen tot het middelbare onderwijs. Project wordt uitgevoerd door een Roemeens echtpaar.
  • De “minsten” en een erfenis van het Ceauşescu tijdperk (gestart in 2015). Bijscholing/begeleiding kinderen van moeders met een kindertehuis verleden. De hulp wordt geboden door een geaccrediteerde Roemeense psychologe. Accreditatie als psychotherapeute is in gang gezet.
 • Projecten gericht op armoede bestrijding en nastreven gerechtigheid
  • Ondersteuning diverse Roemeense families. Huisvesting, medisch, schenkingen in geld en goederen.
  • Support kindertehuis Ambon/Molukken.
  •  Keep them warm. Roemenië. Bijdragen stookkosten.
  • Sponsoring kinderen.
  • Medisch noodfonds.
 •  Sudiefonds
  • Hoogbegaafde Roemeense jonge vrouw. Studie medicijnen. Universiteit in Duitsland.
 • Meehelpen aan creëren van banen, bevorderen zelfredzaamheid.

Enkele ad hoc support/doelen:

 • Reparaties, schadesituaties
 • Schuldsanering
 • Inzameling van en transport hulpgoederen Roemenië
 • Financiering van het krijgen van werk in een nagenoeg kansloze situatie.
 • Steun aan en/of samenwerking met ander stichtingen/hulporganisaties

RECENTE PUBLICATIES

Vacatures bestuursleden

Hulp voor Helpers Jaarverslag 2016

Nieuwsbrieven kunnen worden aangevraagd bij: bestuur@hulpvoorhelpers.nl

 

Bezoek aan de projecten van Hulp voor Helpers

Bezoek aan de projecten van Hulp voor Helpers (Bijdrage van: Norman van Es) Op 12 en 13 Oktober 2017 organiseert het Christelijk Platform Oost-Europa een internationale conferentie in Cluj. Het thema van deze conferentie is: ‘Ownership of development in Eastern...

Lees meer

Conferentie in Roemenië

Als stichting zijn wij, samen met ruim 30 organisaties uit Oost en West-Europese landen, aanwezig op de conferentie in Roemenië. Het thema van de conferentie is: “Ownership of Development in Eastern Europe”. Wij mogen daar een workshop verzorgen, met als werktitel:...

Lees meer

Nieuwe projecten